vendredi 11 octobre 2013

Bài viết và phỏng vấn NKN về ĐHN và NLTT ------------- Articles et Interviews NKN sur le Nucléaire et les Energies Renouvelables

Bài 1 L' hydroelectricite au Viet Nam

Bài 2 Tại sao VN nên thận trọng đối với ĐHN

Bài 3 NKN trả lời một số câu hỏi về ĐHN ở VN

Bài 4 Về ĐHN ở VN

Bài 5  Tại sao chưa nên làm ĐHN ở VN

Bài 6  Đất nước ta chưa cần ĐHN

Bài 7 ĐHN không kinh tế mà còn nguy hiểm cho đất nước

Bài 8 ĐHN Nên dè dặt đối với những luận điệu tuyên truyền của ngoại quốc

Bài 9 BBC  ĐHN ở VN

Bài 10 Năng lượng tái  tạo thay vì ĐHN

Bài 11 Plutonium 240 thế kỉ

Bài 12 RFI   ĐHN ------------ Bài 12 a RFI   ĐHN -------------- Bài 12b RFI   ĐHN

Bài 13 RFI  Dự án  ITER ------------ Bài 13b RFI  Dự án ITER

Bài 14 BBC  ĐHN

Bài 15 RFI  Công trình thủy điện Sơn la -------- Bài 15b RFI  Công trình thủy điện Sơn la

Bài 16 RFI  Lò EPR

Bài 17 RFI Tchernobyl ---------- Bài 17a RFI Tchernobyl --------- Bài 17b RFI Tchernobyl

Bài 18 RFI Hợp tác năng lượng giữa EDF và VN -------- Bài 18a  RFI Hợp tác năng lượng giữa EDF và VN

Bài 19 RFA  Nhà máy ĐHN --------- Bài 19a RFA  Nhà máy ĐHN

Bài 20 Le VN face à l'Economie de l'électricite nucléaire

Bài 21 ĐHN không kinh tế mà còn rất nguy hiểm cho đất nước

Bài 22 RFA Phản đối dự án xây nhà máy ĐHN --------- Bài 22a RFA Phản đối dự án xây nhà máy ĐHN

Bài 23 BBC Quan điểm về nhà máy ĐHN --------- Bài 23a BBC Quan điểm về nhà máy ĐHN

Bài 24a RFA Vấn đè an toàn nhà máy ĐHN ---------- Bài 24b RFA  Để an toàn trong xây dựng nhà máy ĐHN (Lien audio) --------- Bài 24c RFA  Để an toàn trong xây dựng nhà máy ĐHN  (Lien audio 2)

Bài 25  BBC Hết sức thận trọng với ĐHN ----------- Bai 25b BBC

Bài 26  Fukushima một cảnh cáo đối với VN

Bài 27  RFI VN nên dừng chương trình hạt nhân

Bài 28  RFA An toàn hạt nhân

Bài 29  RFI  Đức rút khỏi ĐHN, suy nghĩ về trường hợp VN -------- Bài 29b ------ Lien vers RFI...

Bài 30a  BBC Dự án hạt nhân VN quá tham vong ------- Bài 30b BBC

Bài 31 RFI  Fukushima làm Pháp lo sợ an toàn cho các nhà máy ĐHN

Bài 32  RFA  Không thể để Ninh Thuận trở thành Fukushima ------ Lien RFA

Bài 33  Diễn Đàn Ninh Thuận sẽ trở thành Fukushima

Bài 34 RFI  Giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ đập Sông Tranh 2

Bài 35 RFA Đập Sông Tranh 2

Bài 36  Diễn Đàn Nên hạ gấp mức nước đập  Sông Tranh 2

Bài 37  BBC Nên hủy bỏ chương trình ĐHN

Bài 38 BBC Le Viet Nam doit abandonner le programme électronucléaire

Bài 39  Plan de l'exposé Seminaire énergie

Bài 40  Resumé  Séminaire sur l'Energie

Bài 41 Tóm tắt buổi Hội thảo về  Năng lượng

Bài 42 Diễn Đàn Bài học của sự cố mất điện lớn tại miền nam VN

Bài 43  RFA  Nhìn lại sự cố mất điện ở miền Nam

Bài 44  La leçon de la grande panne d'électricité au Sud VN

Bài 45  RFI   ĐHN tiếp tục bị chỉ trích nhân dự án Đà Lạt >>>> Lien RFI

Bài 46  BBC VN sẽ cắt làm đôi nếu có sự cố hạt nhân >>>>> Lien BBC

Bài 47 RFA Thảm họa Fukushima cảnh báo gì cho  VN

Bài 48 RFI   ĐHN ở VN và Biến đổi khí hậu >>>> Lien Audio

Bài 49 Nucléaire au VN et changement climatique

Bài 50 Thất vọng tại Varsovie -  ĐHN ở VN và Biến đổi khí hậu 


Bài 51 Sự phát triển năng lượng và điện năng của Việt Nam

Bài 52 Le développement énergétique et électrique du Viêt Nam 

Bài 53 Chiến lược năng lượng nào cho Việt Nam sau
Cop 21

Bài 54 Quelle stratégie énergétique pour le Viet Nam après la Cop 21

Bài 55 Việt Nam,cũng như Pháp, cần phải đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo

Bài 56 Au Viet Nam comme en France, il faut investir massivement dans les énergies renouvelables.

57 – BBC  Chiến lược năng lượng nàocho Việt Nam

58- RFA  Chiến lược năng lượng nào cho ViệtNam

59-BBC : Viet Nam dừng xây cất nhà máy ĐHN Ninh Thuận

60 - Báo Đại đoàn kết :  Thế giới đã chuyễn sang Năng lượng tái tạo 

61- RFA: Viet Nam dung chuong trinh dien hat nhan ( bai )

62- RFA:  Viet Nam dung chuong trinh dien hat nhan ( am thanh ) 

63  Abandon du programme nucléaire au Viet Nam  

63 bis - SDN : Viet Nam tu bo dien hat nhan 

64 - Việt Nam có thể đạt 100% năng lượng tái tạovào năm 2050

65 - Le Viet Nam peut atteindre 100% d'Energies Renouvelables en 2050

66 - RFA : Viet Nam co the dat 100% nang luong tai tao vao nam 2050

67- A l'occasion du 32e anniversaire de Tchernobyl


68 - Nang luong tai tao thay vi Dien than

69 - Phong van dai RFA : Nang luong tai tao thay vi Dien than

70 - Renouvelables VS charbon : le Viet Nam face au changement climatique

1 commentaire: